Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców

Sprzątanie Świata 2017

Dnia 15 września 2017 r.  młodzież naszej szkoły brała udział w akcji „Sprzątanie Świata 2017”. Odpady zbierane były w sposób selektywny. Sprzątaniem objęliśmy następujące ulice: Słowackiego, Słoneczna, Pszczela, Osiedlowa, Dębowa, Zielona, K. Gozdawy, Płocka, Strażacka, Dworcowa, Sosnowa, teren wokół sklepów