Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie

Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej – Lelice 2018

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Szkole podstawowej im. Kardynała Wyszyńskiego w Lelicach, odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Do konkursu zgłosiły swoich uczniów wszystkie szkoły z terenu Gminy Gozdowo. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego. Pieśni i piosenki patriotyczne zabrzmiały  w celu wspierania

Continue reading

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców

Continue reading